1589, 17. februar Sogn og Fjordane, Davik vitnebrev

1589-02-17

Jens Laurenssøn, lensmann i Davik skipreide, og fire lagrettemenn fra samme sted bevitner, at de har hørt Guttorm Oluffssøn i Davik med samtykke av hustru og barn selge til sin brorsønn Realf Anderssøn på Midgjeld ...

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Vitnebrev, Vitne, Lensmann

Diplom ubb-1589-02-17

1642, 19. juli Sogn og Fjordane, Nord-Vågsøy, Våge avgjørelse

1642-07-19

Sorenskriver Iver Ancherssen i Nordfjord og seks lagrettemenn i Davik skipreide har på anmodning av Volchard Broderssøn, ombudsmann over kloster- og kirkegods i Bergen, avgjort en trette om rette markeskjell mellom bøndene på gårdene, Stranda ...

Lagrettemann, Sorenskriver, Kirkegods, Bonde, Ombudsmann, Konflikt, Markeskjell

Diplom ubb-1642-07-19