1593, 15. februar Sogn og Fjordane, Stryn vitterliggjøring

1593-02-15

Jen Pederssøn på Vik, lensmann i Stryn og Olden skipreide, og elleve lagrettemenn fra samme sted vitterliggjør, at Jon Johannesssøn på Skrede og Bottolf Oluffssøn på Rand i Utvik sogn i Nordfjord kom til dem ...

Gård, Lagrettemann, Arv, Odel, Lensmann, Stadfesting, Odelsgods, Arvegods, Vitterliggjøring, Ting

Diplom ubb-1593-02-15b

1591, 15. august Sogn og Fjordane, Innvik, Kirkegården vitterliggjøring

1591-08-15

Tolv lagrettemenn i Stryn og Olden skipreide vitterliggjør, at Anders Anderssøn på Ytre-Eide i Stryn kom og ville ha bevis av dem om at gården Glomnes i Stryn hadde gått i hans slekt i fem ...

Gård, Lagrettemann, Arv, Stadfesting, Vitterliggjøring, Bevis

Diplom ubb-1591-08-15

1588, 10. august (1340, 19. januar) Sogn og Fjordane, Olden kunngjøring

1588-08-10

Simon, prest i Olden, og tre andre menn kunngjør, at de var tilstede i Olden kirke da Ivar på Rake oppregnet for Olaf Ogmundssøn både veitsler, avfall og ødejord i [Olden skipreide?].

Kunngjøring, Ødejord, Oppregning, Veitsle, Avfall

Diplom ubb-1588-08-10

1606, 8. august Sogn og Fjordane, Innvik, Årholen kunngjøring ; (markegang)

1606-08-08

Tolv lagrettemenn i Stryn og Olden skipreider, oppnevnt av Jacob Jørgenssøn, Bergens og Gulatings lagmann, kunngjør, at de sammen med fogd Christen Søffrenssøn går markegang mellom gårdene Agjeld og Årholen da Arne Agjeld påstår, at ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Fogd, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Grense, Gods ; (kongelig)

Diplom ubb-1606-08-08

1606, 3. oktober Sogn og Fjordane, Innvik, Skrede kunngjøring ; (skifte)

1606-10-03

Syv lagrettemenn i Stryn, Olden og Gjemmestad skipreide i Nordfjord len kunngjør, at de i nærvær av fogd Christen Søffrenssøn overvar et arve- og jordbytte mellom søskene, Jens Johanssøn på Skrede, Oluff Johanssøn på Bjørlo ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Arv, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Fogd, Arveskifte, Leie, Jordgods

Diplom ubb-1606-10-03