1640 til 1655 Sunnfjord bygselliste

Bygselister for Sunnfjord.

Bygsel, Bygselliste, Liste

Diplom sab-1640

1657, 14. august Kjøbenhavn stadfesting ; (kongelig)

1657-08-14

Kong Fredrik III sin stadfestelse på den norske krones salg av jordgods til Gabriel Marselius, kongens residerende kommisarius i Amsterdam. Salget gjelder det såkalte Seimsgods i Hammer hovedsogn og Meland anneks samt gårder og jordparter ...

Jord, kjøp og salg, Gård, Stadfesting, Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Jordgods, Salg ; (jordgods), Kommissær ; (kongelig)

Diplom ubb-1657-08-14a

1629, 22. mai Bergen skjøte

1629-05-22

Sara Mikkelsdatter, enke etter borgermester Søffren Søffrenssøn i Bergen, kunngjør at han har solgt til Niels Busch, fogd i Sunnfjord, og hans hustru Adeluts Jacobsdatter, to av sine grunner som ligger nede ved Nøstet. Den ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn

Diplom ubb-1629-05-22