1620, 20. mars Sogn og Fjordane, Vik kunngjøring ; (salg)

1620-03-20

Ellend Jonssøn på Holstad i Vik kunngjør, at han har solgt til Anders Lauritssøn på For i Luster sin odelspart på en halv laups leie i gården Nese i Sognfjara i Kvamsøy skipreide. Tre menn ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odel, Leie ; (av jord), Bygsel, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1620-03-20

1629, 20. november Sogn og Fjordane, Vik, Hopperstad kunngjøring ; (salg)

1629-11-20

Olluff Ingebretssøn på Stedje i Vik skipreide kunngjør, at han med sin hustru Brita Rasmusdatters samtykke har solgt til sin bror, Oluff Ingebrettssøn på Tenål i samme skipreide og hans hustru Lutsi Ottesdatter, sin odels-jordpart ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Lagrettemann, Jordpart, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1629-11-20

1654, 7. oktober Bergenhus stadfesting ; (skifte)

1654-10-07

Ove Bjelke til Austrått, befalingsmann over Bergenhus len, stadfester på anmodning av Erik Iverssøn (Nordal), sogneprest i Leikanger, et makeskifte mellom ham og Knud Christopherssen Glad, sogneprest i Vik.

Skifte, Stadfesting, Sogneprest, Makeskifte, Befalingsmann ; (Bergenhus len)

Diplom ubb-1654-10-07

1654, 9. mars Sogn og Fjordane, Leikanger, prestegården kunngjøring

1654-03-09

Erik Iverssøn (Nordal), sogneprest i Leikanger i Sogn og prost samme sted, kunngjør, at han ved makeskifte har mottatt av Knud Christophersen Glad, sogneprest i Vik, en del av Vik prestebols jorder ved navn Hove ...

Kunngjøring, Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Jordpart, Prost, Makeskifte, Jordgods, Prestebol

Diplom ubb-1654-03-09

1574, 9. august Sogn og Fjordene, Vik, Hopperstad kunngjøring ; (salg)

1574-08-09

Torger Olaffssøn og Bodolf Laurentssøn, lagrettemenn i Vik kunngjør, at Ingebret Reyelfssøn med sine medeiere Palne Erikssøn og Elling [...] selger 3 sjettedels leie i gården Halleseter i Flete kirkesogn i Vik til Ingebret Olaffssøn, ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie ; (av gård), Lagrettemann

Diplom ubb-1574-08-09

1626, 9. mars Bergenhus stevning

1626-03-09

Knud Gyldenstjerne til Aagard, befalingsmann på Bergenhus, stevner Samuell Samuelssøn, som er bostatt i Vik i Sogn, til å møte for retten på Bergen rådstue en måned etter at denne stevningen er blitt forkynt for ...

Laug, Gullsmed, Anklage, Stevning, Befalingsmann ; (Bergenhus), Rådstue, Laugskrå

Diplom ubb-1626-03-09