1629, 20. november Sogn og Fjordane, Vik, Hopperstad kunngjøring ; (salg)

1629-11-20

Olluff Ingebretssøn på Stedje i Vik skipreide kunngjør, at han med sin hustru Brita Rasmusdatters samtykke har solgt til sin bror, Oluff Ingebrettssøn på Tenål i samme skipreide og hans hustru Lutsi Ottesdatter, sin odels-jordpart ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Lagrettemann, Jordpart, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1629-11-20

1603, 13 april Sogn og Fjordane, Sogndal, Stedje salgsbrev

1603-04-13

Skomaker Jacob Gjertssøn på Kvam i Stedje prestegjeld selger og skjøter til Michell Michellssøn, sogneprest til Stedje prestegjeld, hans hustrus rette odelsgods, som er 4 settingers leie i gården Hauståkre i Kaupanger kirkesogn i Norum ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Lagrettemann, Landskyld, Odel, Sogneprest, Odelsgods, Leie, Skomaker, Salg ; (leie), Prest ; (sogneprest)

Diplom ubb-1603-04-13a