1603, 16. februar Sogn og Fjordane, Sogndal, Nornes kunngjøring ; (vitneprov)

1603-02-16

Anders på Ylmeim, lensmann i Nornes skipreide, og 5 andre lagrettemenn kunngjør i nærvær av fogd Engel Jenssøn og menige tingfolk, at de kan bevitne at deres kjære sogneprest Mikkel Mikkelssøn aldri hadde sagt om ...

Kunngjøring, Vitne, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Anklage, Vitneprov, Galge, Tingfolk, Prest ; (sogneprest)

Diplom ubb-1603-02-16a

1602, 14. februar Sogn og Fjordane, Sogndal kunngjøring

1602-02-14

Anders på Ylmeim, lensmann i Nordnes skipreide, og 6 andre lagrettemenn kunngjør på Ylmeim kirkebakke etter gudstjenesten, at de på spørsmål fra deres sogneprest Mikkel Mikkelssøn svarte bekreftende på at de hadde hørt Gaute på ...

Kunngjøring, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Kirke, Anklage, Bekreftelse, Gudstjeneste

Diplom ubb-1602-02-14

1603, 16. februar Sogn og Fjordane, Sogndal, Nornes kunngjøring

1603-02-16

Anders Ylmeim, lensmann i Nornes skipreide, og 6 andre lagrettemenn kunngjør i nærvær av fogd Engel Jenssøn og menige tingfolk, at da deres sogneprest Mikkel Mikkelssøn spurte dem om de holdt fast ved sine ord ...

Kunngjøring, Lagrettemann, Vitne, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Vitneprov, Tingfolk, Prest ; (sogneprest), Konflikt

Diplom ubb-1603-02-16b