1579, 21. mai Sogn og Fjordane, Lærdal stadfesting ; (kjøpsbrev)

1579-05-21

Anders Halvardssøn på Ellingbø i Vang prestegjeld og Oluff Halvardssøn på Sebu i Aurdal prestegjeld stadfester det kjøpsbrev som Bjørn Oluffssøn hadde utstedt til Syvert Bårdssøn på 14 laupers bol i Midtre Ljøsne, Tjønum sogn ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Odel, Stadfesting, Kjøp ; (jord), Odelsgods, Kjøpsbrev

Diplom ubb-1579-05-21