1656, 6. januar Sogn og Fjordane, Jostedal besiktigelsesdokument

1656-01-06

To lagrettemenn i Luster samt fem lagrettemenn i Jostedal prestegjeld besiktiger på befaling av prost Erik Iverssøn på helligtrekongersdag 1656 den hundre år gamle kirken i Jostedal og får se med egen øyne at den ...

Lagrettemann, Prost, Kirke, Besiktige, Vedlikehold

Diplom ubb-1656-01-06