1626, 17. februar Sogn og Fjordane, Luster skjøte

1626-02-17

Gudvi Nilsdatter på Lommeim i Solvorn skipreide i Sogn kunngjør at hun med samtykke av brødrene Narve Frakstuen og Johannes Bringe har solgt sin odelspart i Frakstuen i Luster til Erik Engelbretssøn på Flahammer, hennes ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Odel, Lensmann, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart), Tingskriver

Diplom ubb-1626-02-17