1659, 9. november Sogn og Fjordane, Luster, Frakstuen tingstue skifte

1659-11-09

Torbein Torgeirssøn på Frakstuen i Luster prestegjeld med samtykke av sin hustru Gunhild Berentsdatter makeskifter med Mads Søffrenssøn på Dalsøren og hans hustru Elisabet Tommesdatter gården Frakstuen, som var hans rette odel, mot gården Åbyrge ...

Gård, Salg ; (gård), Skifte, Odel, Arving, Makeskifte

Diplom ubb-1659-11-09

1626, 17. februar Sogn og Fjordane, Luster skjøte

1626-02-17

Gudvi Nilsdatter på Lommeim i Solvorn skipreide i Sogn kunngjør at hun med samtykke av brødrene Narve Frakstuen og Johannes Bringe har solgt sin odelspart i Frakstuen i Luster til Erik Engelbretssøn på Flahammer, hennes ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Odel, Lensmann, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart), Tingskriver

Diplom ubb-1626-02-17