1608, 21. februar Sogn og Fjordane, Breim, Seim salgsbrev

1608-02-21

Rasmus Lauritssøn på Erikstad i Jølster har solgt til sin bror, Niels Lauritssøn på Bjørnerheim, en halv punds leie i gården Støive, arvegods etter hans foreldre, for 6 gamle daler og en halv daler i ...

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Arv, Leie, Arvegods, Skjøtningsøre

Diplom ubb-1608-02-21