1593, 6. mai Sogn og Fjordane, [Breim] skifte

1593-05-06

Del av et skiftebrev?

Skiftebrev

Diplom ubb-1593-05-06

1570, 24. juni Sogn og Fjordane, Breim, Såreim kunngjøring ; (salg)

1570-06-24

Tre lagrettemenn på Breim i Gimmestad skipreide i Nordfjord kunngjør at Sjurd Ellendssøn i Sogn fikk samtykke til å selge det punds leie han eide i Hjelmeset i Gloppen. Sjurds søster Solveig Ellendatter på Såreim ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Kjøp ; (av leie), Leie ; (av gård), Lagrettemann

Diplom ubb-1570-06-24

1610, 19. oktober Sogn og Fjordane, Breim, Seim vitnebrev

1610-10-19

Seks lagrettemenn fra Breim i Nordfjord bevitner at en tredjepart i gården Mjelleim i Gjemmestad skipreide (Gloppen) tilfalt Oluff Steinerssøn på Hole. Dette var arvegods etter hans foreldre Steiner og Randi Olsdatter på Hole.

Gård, Lagrettemann, Vitne, Arv, Arvegods

Diplom ubb-1610-10-19

1632, 3. oktober Sogn og Fjordane, Breim, Bergheim kunngjøring ; (salg)

1632-10-03

Sjur Omundssøn på Bergheim på Breim i Gjemmestad skipreide, Simon Omundsssøn på Indrehus i Gulen (Bremanger herred) i Sunnfjord, Rasmus og Erik Omundsssønner på Egge, og Jacob Sjurssøn på Berge og Rasmus Jenssøn på Hjelle ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Jordgods, Tingskriver, Salg ; (jordgods)

Diplom ubb-1632-10-03