1610, 19. oktober Sogn og Fjordane, Breim, Seim vitnebrev

1610-10-19

Seks lagrettemenn fra Breim i Nordfjord bevitner at en tredjepart i gården Mjelleim i Gjemmestad skipreide (Gloppen) tilfalt Oluff Steinerssøn på Hole. Dette var arvegods etter hans foreldre Steiner og Randi Olsdatter på Hole.

Gård, Lagrettemann, Vitne, Arv, Arvegods

Diplom ubb-1610-10-19