[ca. 1593.] (mellom 1589 og 1596) Sogn og Fjordane, [Stryn] brev

1593

Anders Anderssøn skriver i et brev til slotsherre Peder Thott, lagmann, borgermester, råd og lagrettemenn i Bergen i anledning av at Jens Pederssøn på Rygg i Stryn stevner ham for et odelsbrev han vil ha ...

Gård, Brev, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Lagrettemann ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Klage, Jord, Odelsbrev, Slottsherre ; (Bergen), Stevning

Diplom ubb-1593

1591, dato mangler Sogn og Fjordane, Tystad i Gloppen kunngjøring ; (stevning)

1591

Lensmann Kristen Christernssen på Rygg og elleve lagrettemenn i Gimmestad skipreide kunngjør at Las på Hauge på vårtinget på Tystad år 1591 den ... (datoen revet bort) stevnet Anders Anderssen på Ytre-Eide for noen penger ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Odelsbrev, Ting, Stevning

Diplom ubb-1591b