1643, 27. mars Møre og Romsdal, Aure, Vik kunngjøring ; (overdragelse)

1643-03-27

Mikkel Ertvåg, lensmann, og fem lagrettemenn i Vik tinglag på Nordmøre kunngjør i nærvær av Christopher Nilssøn, fogd over Nordmøre, og Morten Ravn, sorenskriver, at Oluff Størker på Gjelen har overlatt til sønnen Siver Olssøn ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Kjøp ; (jord), Fogd, Makeskifte, Jordgods, Overdragelse ; (jordgods)

Diplom ubb-1643-03-27

1657, 1. april Møre og Romsdal, Frei, Aspøya kunngjøring ; (skifte)

1657-04-01

Niels Mortenssøn, sorenskriver på Nordmøre, samt lagrettemann fra Gagnat tinglag kunngjør et skifte etter avdøde skredder Zander Erlandsen på Aspøya.

Kunngjøring, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Skredder

Diplom ubb-1657-04-01