1611, 12. juni (Møre og Romsdal, Vatne, Slinningsnes) kunngjøring ; (salg)

1611-06-02

Anders og Oluff Kåresønner, som begge bor på Store Nørve i Borgund prestegjeld, kunngjør, at de har solgt til Laurits Sakessøn på Vatne, deres odels-jordparter som ligger i Vatne og som skylder årlig 1 mellags ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Odel, Leie

Diplom ubb-1611-06-12

1648, 19. juli Møre og Romsdal, Vatne, Slyngestad stadfesting

1648-07-19

Lensmann Knut Tenfjord, Gunder Størkessøn, Dirich og Peder Slyngstad og Torstein og Sivor Fylingen, lagrettemenn i Grytten skipreide, stadfester at Laurits Sakessøn på Vatne og hans hustru Marte Arnesdatter eier tilsammen odelsgods på 4 1/2 ...

Gård, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Lagrettemann, Arv, Lensmann, Stadfesting, Odelsgods, Gods, Leie, Kjøp ; (odelsgods), Eierskap

Diplom ubb-1648-07-19

1606, 12. august Møre og Romsdal, Vatne, Slyngestad salgsbrev

1606-08-12

Peder Ingebrigtssøn på (Verpisdalen i Nordal), hans søstre og svoger selger sammen med deres brødrebarn, deres oldels-jordgods i Vatne, som renter årlig et mellags leie til Jon Jetmundssøn på Vatne. For dette får de selv ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Gods, Leie, Mellagsleie, Odelsjord

Diplom ubb-1606-08-12

1620, 3. mars Møre og Romsdal, Borgund, Oggedal kunngjøring

1620-03-03

Seks lagrettemenn i Gryta og Vatne skipreider i nordre del av Sunnmøre kunngjør, at Jon Jettmundssøn, Mogens Rasmusssøn og Laurits Saksesøn, som alle bodde på Vatne, tilspurte dem og den menige tingalmue på et sakefalls- ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Allmue, Leie ; (av jord), Bygsel, Ting ; (sakefallsting og våpenting)

Diplom ubb-1620-03-03