1623, 13. november Møre og Romsdal, Stranda kunngjøring ; (salg)

1623-11-13

Syver Arnessøn på Alvestad, Knut Guttormssøn på Svartløken, Hallvord Ellingssøn på Giskehaug, Oluff Madssøn på Kjølvås (Kilsti?), Peder Jonssøn på Hjelle og Peder Sivordssøn på Øvrebostad kunngjør, at de har solgt sine arvelig tilfalte jordparter ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Lagrettemann, Arv, Salg ; (jordpart)

Diplom ubb-1623-11-13