1604, 10. juni Møre og Romsdal, Haram, Fjørtoft kunngjøring ; (utnevnelse)

1604-06-10

Jacob Tussøn, fogd på Sunnmøre, kunngjør, at han på kongens vegne utnevner tre menn for Skipper Laurits Fjørtoft og 3 menn for Anders Ulvestad, som skal bestemme landskyld og andre rettigheter i en jord ved ...

Kunngjøring, Gård, Landskyld, Ødegård, Konge ; (Danmark og Norge), Jord, Utnevnelse, Leidang, Tiende, Skipper

Diplom ubb-1604-06-10

1617, 12. januar Møre og Romsdal, Bolsøy, Bolsøya kunngjøring ; (fullmakt)

1617-01-12

Kirsten Poulsdatter [......] født på Harøy og nå i tjeneste hos Knut Jenssøn på Bolsøya i Romsdalen, kunngjør at hun har gitt Anders Knudssøn på Ulvestad på Sunnmøre fullmakt til på hennes vegne å tiltale ...

Kunngjøring, Odelsgods, Fullmakt, Tiltale, Skipper

Diplom ubb-1617-01-12