1643, 27. mars Møre og Romsdal, Aure, Vik kunngjøring ; (overdragelse)

1643-03-27

Mikkel Ertvåg, lensmann, og fem lagrettemenn i Vik tinglag på Nordmøre kunngjør i nærvær av Christopher Nilssøn, fogd over Nordmøre, og Morten Ravn, sorenskriver, at Oluff Størker på Gjelen har overlatt til sønnen Siver Olssøn ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Kjøp ; (jord), Fogd, Makeskifte, Jordgods, Overdragelse ; (jordgods)

Diplom ubb-1643-03-27