1613, 11. oktober Nordland, Bodin, Ilstad kunngjøring ; (skifte)

1613-10-11

Rasmus Asgodsønn på Hoset i Skjærstad, lensmann i Salten ferding kunngjør sammen med fem lagrettemenn i Salten tinglag, at Oluff Hjelessøn i Novik i Gildeskål har makeskiftet med Jacob Nilssøn på Stokland i Salten fjerding, ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Leie ; (av jord), Makeskifte, Jordgods

Diplom ubb-1613-10-11