1657, 14. august Kjøbenhavn stadfesting ; (kongelig)

1657-08-14

Kong Fredrik III sin stadfestelse på den norske krones salg av jordgods til Gabriel Marselius, kongens residerende kommisarius i Amsterdam. Salget gjelder det såkalte Seimsgods i Hammer hovedsogn og Meland anneks samt gårder og jordparter ...

Jord, kjøp og salg, Gård, Stadfesting, Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Jordgods, Salg ; (jordgods), Kommissær ; (kongelig)

Diplom ubb-1657-08-14a

1640, 7. september Bergen kunngjøring ; (salg)

1640-09-07

Hans Wibe, fogd i Andenes og Vesterålen, kunngjør at han har utsedt et nytt skjøte til Michel Anderssøn og hans hustru Anne Oluffsdatter på en grunn ovenfor torget i Bergen som han 18. juli 1624 ...

Brann, Kunngjøring, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Fogd, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnbrev, Utstedelse

Diplom ubb-1640-09-07