1609, 20. februar Kjøbenhavn kunngjøring ; (salg)

1609-02-20

Anders Michelsen, byfogd i Kjøbenhavn, Søffren Ibssen, bykemner, Johan Jellessen og Knud Hesselberg, borgere, og Mauritz Christenssen, byskriver i samme by, kunngjør, at Peder Pederssen med fullmakt fra sin husbond, Matthias Kalckauen, apoteker i Kjøbenhavn, ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Betaling, Salg ; (gård), Hus, Bygning, Kirke, Fullmakt, Eiendom, Jordslyld, Fogd ; (byfogd), Byfogd ; (Kjøbenhavn), Bykemner, Borger ; (Kjøbenhavn), Byskriver, Apoteker

Diplom ubb-1609-02-20