1608, 16. juli Kjøbenhavn ordinans

1608-07-16

Kopi av Christian IV sin gullsmedordinans. Kong Christian IV kunngjør, at da det stadig forekommer forfalskning av det sølv gullsmedene i Danmark og Norge forarbeider, og som ofte blir betalt til kongen i form av ...

Kunngjøring, Betaling, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Råd ; (Bergen), Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Skrå, Lov, Sølv, Ordinans, Forfalskning, Skatt, Rentekammer, Riksråd, Råd ; (riksråd)

Diplom ubb-1608-07-16