1604, 6. november Bergen kunngjøring ; (dom)

1604-11-06

Jacob Jørgenssøn, Bergens og Gulatings lagmann, borgermestere og rådmenn kunngjør, at Jørgen Bleckmandt og Windeller Lampe, oldermenn for gullsmedene i Bergen, har stevnet for retten gullsmed Borkort Nordenholt som bruker håndverket uten noen laugsrettigheter. Han ...

Kunngjøring, Dom, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Laug, Gullsmed, Rådmann ; (Bergen), Konge ; (Danmark og Norge), Lagmann ; (Bergen og Gulating), Stevning, Laugsrettighet, Brev ; (kongelig), Slott ; (Kjøbenhavn), Odlermann

Diplom ubb-1604-11-06