1656, 10. oktober Hordaland, Laksevåg, Gravdal grunnbrev

1656-10-10

Volchard Broderssen, fullmektig for Axel Sehested til Lykkesholm, forlenet med Munkelivs og St. Hans kirkes gods og grunner, har på hans vegne utleiet til Anders Christenssen, skredderborger i Bergen, og hans hustru Maren Pedersdatter en ...

Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Skredder, Leie ; (grunn), Fullmektig

Diplom ubb-1656-10-10