1608, ved påsketider Hordaland, Røldal salgsbrev

1608-04

Torbjørn Gunderssøn på Sande i Etne, hans to sønner Peder og Oluff, Osmund Bjørnssøn på Kvandal i Åkrefjorden, Knut Bjørnssøn på Håeim, Peder Olssøn på Ekreim og Halvor Colbjørnssøn på Tveite, i Etne har solgt ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Jordplass

Diplom ubb-1608-04

1653, 10. juni Kjøbenhavn skjøte

1653-06-10

Christoffer Urne til Aarmarke, dansk rikskansler og befalingsmann på Dragholm, har solgt til jomfru Magrete Huitfeld og hennes arvinger gårder og gods i Hardanger len i Norge. Sigvart Gabrielsen til Kambo, befalingsmann over Tønsberg len, ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Gods, Arving, Salg ; (gods), Rikskansler ; (Danmark), Befalingsmann ; (Dragholm), Befalingsmann ; (Tønsberg len)

Diplom ubb-1653-06-10

1632, 15. mars Hordaland, Granvin, Røynestand stevning

1632-03-15

Jens Thommessøn, fogd over Hardanger len, stevner, på vegne av Jørgen Brockenhus, Gjermund Mansåker til å møte Grim Håheim på vårtinget i Ulvik som holdes på Vambheim førstkommende 10. april. Grunnen er at Grim mener ...

Gård, Fogd, Odelsgods, Gods, Ting, Stevning

Diplom ubb-1632-03-15

1598, 19. juni Hordaland, Kvam, Øystese skifte

1598-06-19

Markeskifte mellom gårdene Øvre og Nedre Vik, som eies av fogd Mats Jørgenssøn i Hardanger len, på den ene side, og gården Øystese, som tilhører Adelatz til [...] og hennes medeiere, på den annen side. ...

Gård, Skifte, Fogd, Makeskifte, Makeskiftebrev

Diplom ubb-1598-06-19

1655, 18. juni Bergenhus befaring

1655-06-18

Sorenskriveren og seks lagrettemenn i Hardanger befarer og takserer gårder i Kinsarvik og Ulvik. Blant annet befarer de en gård, som har fått åker og eng ødelagt av fjellskred, og nedsetter gårdens landskyld. Blant de ...

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Landskyld, Sogneprest, Taksering, Befaring, Fjellskred, Ombudsmann ; (Halsenøy kloster)

Diplom ubb-1655-06-18