1626, 12. februar (Aberdour, Skottland) fødselsbrev attest

1626-02-12

Fødselsbrev eller attest som viser at William Anderson, som oppholder seg i Stavanger, var lovlig avlet og født i hellige ekteskapsbånd mellom Alexander Anderson og hustru Cathrine i kirkesognet Aberdour.

Fødselsbrev, Attest, Ektefødt

Diplom ubb-1626-02-12