Sliberget, Baiergården, Nordnes.

Sliberget ble i 1850 årene også kalt for Baiergården. Se kort under Baiergården. Se også Rasmus Rasmussens bok "Nordnesgutten" pag 56.

Katalogkort ubb-bros-kt-s-198

Skivebakken - Skiveleitet

Marken ner for Skiven på Strekningen fra Markekirkegården til Heggebakken ved bispebrønnen og bispehagen tilhørte i middelalderen Nonneseter Kloster, men ble av bispen i 1497 overlatt i følge Stoltz "de erlige og beskjedelige embetsmenn, schomagere, Schedher, guldsmede, bagehere og ...

Katalogkort ubb-bros-kt-s-116