Teknikk skapt avSignatur: 9365e480-e1b0-4064-9c4e-afd162bca32c


Glassplatenegativer som ble preparert og fremkalt av fotografen under opptakssituasjonen, dvs. han eller hun måtte ha med mørkeromsutstyr ut i felt.


comments powered by Disqus