Transkripsjon skapt av

Mottaker
Johan Nygaardsvold

Dato: 1936-07-13Signatur: ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0008-048


Følgebrev til to avisartikler fra Bergens Tidende og Dagblandet angående "jordavskrapingen i vaare kyststrøk". Med appell om at noe må gjøres i saken før det er for sent: "I haap om at det nu maa bli tat skridt til å faa avverget en fullstendig tilintetgjørelse av den brukbare jord i vaare kyststrøk [...].

Dette dokumentet er knyttet til emnene Miljøvern, Ressursforvaltning, Torvtaking


comments powered by Disqus