Transkripsjon skapt av

Mottaker
Hans Ystgaard

Dato: 1936-07-16Signatur: ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0008-055Gå til enkeltside for nedlasting:

Brev angående jordspørsmaalet i Øygarden. Brevet tar utgangspunkt i "hr. dr. H. G. Dethloffs skrivelse av 23.12.1935 til hr. statsminister Johan Nygaardsvold". Brevet siterer fylkesmann i Hordaland, Kristian Friis Petersen. Nederst i brevet er det en tilføyelse der stortingsrepresentant G. B. Forstrøn gir sin anbefaling og "fulle tilslutning". Oslo den 17.7.1936.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Miljøvern, Ressursforvaltning, Torvtaking

Relatert til: Hans Gottfried Dethloff


comments powered by Disqus