Sang, kirkelig 3

Samlinger knyttet til Sang, kirkelig

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0074
  • ubb-ms-0149
  • ubb-ms-0263

Graduale paa papir fra protestantisk tid (1500-tallet)

Musikk, Dikt, Sang, Religion, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Sang, kirkelig, Musik vedk., Koralbok fra 15-tallet, Missale, fra 15-tallet, Choralbok, fra 15-tallet

[Diverse historiske dokumenter, blant annet W.F.K. Christies dagbok fra Eidsvoll 1814]

Kulturhistorie, Brev, Musikk, Historie, Dikt, Sang, Poesi, Religion, Religiøse skrifter m.m., Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Sang, kirkelig, Kristiania vedk., Christies dagbøker, Dagboksoptegnelser, Epilog av Pavels 1814, Musik vedk., Kantate over Claus Fasting, Christies manuskripter

Bønnebok paa Pergament skrevet i Frankrike ca. 1350 (paa latin)

Musikk, Teologi, Sang, Religion, Middelalderen, Religiøse skrifter m.m., Sang, kirkelig, Frankrike, Bønnebøker (gamle), Bønn, Frankrike vedk., Fransk, Liturgi, 1470-årene, 1480-årene