Handelshistorie 21


Christian Magnus Falsen

Om den sande og falske Handelsaand. Et foredrag holdt 1812.

1800-tallet, Foredrag, Norge, Handel vedk., Handelshistorie, Taler og foredrag, Handelsaand

Hilbrandt Meyer

Korte Betragtninger om handelen. Tilegnet det nyttige Selskab av Cancelliraad og Borgermester Meyer 1775. 1ste Hæfte

1775-02-07

1700-tallet, Bergen, Handel, Det Nyttige Selskab, Bergens byes privilegier, Lokalhistorie, Handelshistorie

Hilbrandt Meyer

Korte Betragtninger om handelen. Tilegnet det nyttige Selskab av Cancelliraad og Borgermester Meyer 1775. 2 det Hæfte

1775-05-08

1700-tallet, Bergen, Handel, Det Nyttige Selskab, Bergens byes privilegier, Lokalhistorie, Handelshistorie

Hilbrandt Meyer

Korte Betragtninger om handelen. Tilegnet det nyttige Selskab av Cancelliraad og Borgermester Meyer 1775. 3die Hæfte

1776-02-07

1700-tallet, Bergen, Handel, Det Nyttige Selskab, Bergens byes privilegier, Lokalhistorie, Handelshistorie

Dokumenter vedk. Det Grønlandske Compagnie i Bergen 1765.

1765

Bergen, Historie, Handel, Grønland, Handelshistorie

Dokumenter vedk. Asiatisk Compagnie i Kjøbenhavn m. m.

Bergen, Historie, Handel, Handelshistorie

Do. vedk. Handelens Ophælp I Norge. Ca. 1773.

1773

Bergen, Historie, Handel, Handelshistorie

Do. vedk. Handelens Ophælp I Norge. Ca. 1773.

1773

Bergen, Historie, Handel, Handelshistorie