Magnus Bergs erklæring om alterens sakramente 1


Magnus Berg (Den berømmelige Konstner) hans Erklæring om Alterens Sacramente.

1700-tallet, Religion, Kirke, Kirker, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Magnus Bergs erklæring om alterens sakramente, Klage