Polarekspedisjon 36


Bernhard Nordahl

Framgutterne. Tre aar gjennem skrugar og nat.

Polarekspedisjon, Polarforskning, Nordpolen, Ekspedisjon, Fram, Polarhistorie, Polhavet

Ukjent

Nordenskiølds Reise forbi Sibiriens Nordkyst til Beringsstrædet

Polarekspedisjon

Andreas Martin Hansen

Jan Mayen

Polarekspedisjon

Ukjent

De seneste Grønlands-Expeditioner

Polarekspedisjon

Adolf Erik Nordenskjøld

Den svenske Expedition

Polarekspedisjon

H. Rink

Danske Undersøgelsesreiser til Grønland i Aaret 1883

Polarekspedisjon

Ukjent

Den første Polarexpedition

Polarekspedisjon

Adolf Erik Nordenskjøld

Nordenskiølds Grønlands-Ekspedition

Polarekspedisjon

Ukjent

Greelys Polarekspedition

Polarekspedisjon

H. Rink

De vigtigste Resultater af den danske Expedition til Østgrønland 1883-85

Polarekspedisjon

H. Rink

De vigtigste Resultater af den danske Expedition til Østgrønland 1883-85

Polarekspedisjon

Fridtjof Nansen; Hans Henrik Reusch; Thomas Christian Thomassen; Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst; Ingvald Martin Undset

Naturen. Nr. 7, Juli 1889, 13de. Aargang

Geologi, Botanikk, Medisin, Polarekspedisjon, Polarforskning, Biologi

Fridtjof Nansen

Den norske grønlandsekspedition. Dr.Fridtjof Nansens officielle rapport til etatsraad Gamél.

Polarekspedisjon, Polarforskning

Fridtjof Nansen; Jørgen Brunchorst; George Romanes

Naturen. Nr. 8, August 1889, 13de. Aargang

Zoologi, Insekter, Polarekspedisjon, Polarforskning, Teknologi, Oppfinnelser, Fiskeri

Fridtjof Nansen

Den norske grønlandsekspedition. Dr.Fridtjof Nansens officielle rapport til etatsraad Gamél.

Polarekspedisjon, Polarforskning

Fridtjof Nansen; Hans Henrik Reusch; Jørgen Brunchorst

Naturen. Nr. 3, Mars 1890, 14de. Aargang

Polarekspedisjon, Polarforskning

Fridtjof Nansen

Plan til en ny polarekspedition.

Polarekspedisjon, Polarforskning

Norsk nordpolarekspedition.

Polarekspedisjon, Polarforskning

Hans Henrik Reusch

Nordpolekspeditionens betydning for de forskjellige videnskaber.

Polarekspedisjon, Polarforskning

Thomas Christian Thomassen; Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst; Adolf Skramstad; Jonas Rein Landmark; Heinrich Theen; Andor Hoel; O. J. Lie-Pettersen; Knut Olai Bjørlykke

Naturen. Nr.2, Februar 1893, 17de aargang

Astronomi, Ornitologi, Zoologi, Geologi, Botanikk, Fysiologi, Insekter, Polarekspedisjon, Polarforskning

Thomas Christian Thomassen

De videnskabelige resultater af dr. Fridtjof Nansens reise gjennem Grønland.

Polarekspedisjon, Polarforskning

Peter Annæus Øyen

Den norske nordpolsekspedition

Polarekspedisjon

Hagbart Magnus

Andree's nordpolsekspedition

Polarekspedisjon, Nordpolen

Ukjent

Paa undersøgelsesreise efter Bjørling og Kallstenius

Polarekspedisjon

Jørgen Brunchorst

Den norske nordpolsekspedition

Polarekspedisjon, Nordpolen

Hans Henrik Reusch

Nansen-ekspeditionen

Polarekspedisjon, Nordpolen

Fridtjof Nansen

Nansens officielle beretninger

Polarekspedisjon, Nordpolen

Bjørn Helland-Hansen

Atlanterhavstogtet med "Armauer Hansen" sommeren 1913

Polarekspedisjon

Harald Ulrik Sverdrup

Maud-ekspeditionens videnskabelige arbeide 1918-19 og nogen av dets resultater

Polarekspedisjon

Gunnar Isachsen

Sir Ernest Shackleton

Polarekspedisjon

O. Edlund

"Conrad Holmboe"s drift i Østgrønlandsisen august- oktober 1923

Polarekspedisjon

Finn Malmgren

Havsisen. Resultat från Maudexpeditionen

Meteorologi, Polarekspedisjon, Polarforskning

Harald Ulrik Sverdrup

"Maud"-ekspeditionens videnskabelige arbeide 1922-1925

Polarekspedisjon, Polarforskning

Håkon Mosby

Bouvet-øen og "Norvegia"-ekspedisjonen 1927-28

Polarekspedisjon

Olaf Martin Devik; Bernt Johannes Birkeland; Harald Ulrik Sverdrup; Haakon Hougen; Ottar Rygh

Naturen. Nr. 3, Mars 1932, 56. årgang

Meteorologi, Medisin, Polarekspedisjon

Harald Ulrik Sverdrup

Tre av sommerens polarekspedisjoner.

Polarekspedisjon