Ubåtbunker 15


Ukjent

[Ubåtbunker på Laksevåg]

Byggeplass, Building site, Ubåtbunker, Bunkers

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Ubåtbunker på Laksevåg]

Havn, Kaianlegg, Ubåtbunker, Bunkers

Ukjent

[Ubåtbunkeren "Bruno" på Laksevåg]

Ubåtbunker

Leif M. Endresen

[Starten på byggingen av ubåt-bunkeren på Laksevåg.]

Ubåtbunker

Atelier K. Knudsen

[Tysk ubåt ved kai]

Kaianlegg, Heisekran, Ubåt, Ubåtbunker

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

1955-10-18

Skip, Flyfoto, Aerial photo, Fabrikk, Oversiktsbilde, Overview, Fraktefartøy, Ubåtbunker, Lagerskur, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

1955-10-18

Flyfoto, Aerial photo, Fabrikk, Oversiktsbilde, Overview, Lagerhus, Ubåtbunker, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

1955-10-18

Skip, Flyfoto, Aerial photo, Fabrikk, Oversiktsbilde, Overview, Fraktefartøy, Lager, Lagerhus, Ubåtbunker, Bunkers, Skinn- og lærbearbeiding

Norvin Reklamefoto

Robertson Nordisk A/S

Kaianlegg, Industribygning, Heisekran, Industri og Håndverk, Fartøy, Ubåtbunker, Silo

Norvin Reklamefoto

Robertson Nordisk A/S

Kaianlegg, Industribygning, Industri og Håndverk, Fartøy, Ubåtbunker, Industriområde, Silo

Norvin Reklamefoto

Robertson Nordisk A/S

Kaianlegg, Industribygning, Heisekran, Industri og Håndverk, Fartøy, Ubåtbunker, Silo

Norvin Reklamefoto

Robertson Nordisk A/S

Kaianlegg, Industribygning, Heisekran, Industri og Håndverk, Fartøy, Ubåtbunker, Silo

Leif M. Endresen

[Ubåt-bunkeren på Laksevåg under bygging.]

Ubåtbunker

Rolf Norvin

[Utsikt over Sørevågen, Laksevåg. Bunkeren til venstre.]

1944-10-04

Ubåtbunker, Bombetreff

Rolf Norvin

[Ubåtbunkeren etter bombingen.]

1944-10-04

Ubåtbunker, Bombetreff