Lagtinget 1


Diplom datert 1431, 20. juni, Bergen

1431-06-20

Jordbruk, Middelalderen, Gårder, Diplomer, Rettssak, Eiendomsforhold, Dom, 1400-tallet, Lagtinget