Kontrollrom 10


Atelier KK

[Interiør, kontrollpanel i omformerstasjonen, Strømgaten 21]

Stol, Kraftstasjon, Elektrisitetsverk, Skrivebord, Offentlige kontorer, Kontrollrom

Atelier KK

[Bergen Kringkasting]

Interiør og innredning, Utstyr, Telefon, Kringkasting, Kontrollrom

Atelier KK

[Interiør fra kontrollrom, Bergen Kringkastingsselskap A/S]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Kringkasting, Mann, Rottingstol, Radiostasjon, Kontrollrom

Atelier KK

[Bergen Kringkasting]

Interiør og innredning, Arbeider, Utstyr, Telefon, Kringkasting, Mann, Kontrollrom

Atelier KK

[Kontrollrom]

Interiør og innredning, Kringkasting, Radiostasjon, Kontrollrom

Atelier KK

[Kontrollrom]

Interiør og innredning, Kringkasting, Radiostasjon, Kontrollrom

Atelier KK

[Kontrollrom]

Interiør og innredning, Kringkasting, Radiostasjon, Kontrollrom

Atelier KK

[Kontrollrom]

Interiør og innredning, Kringkasting, Radiostasjon, Maskinrom, Kontrollrom

Atelier KK

[Kontrollrom]

Interiør og innredning, Arbeider, Kringkasting, Mann, Radiostasjon, Maskinrom, Kontrollrom

Atelier KK

[Kontrollrom]

Kringkasting, Radio, Telekommunikasjon, Kontrollrom