Gjødningsstoffer 58


Atelier KK

Detalj av varemærke

Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ]

Fjord, Kaianlegg, Lekter, Fraktefartøy, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ]

Kontor, Office, Landhandel, Anleggsbane, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ]

Vei, Hestekjerre, Mann, Jente, Telefonstolpe, Landhandel, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik]

Kontor, Office, Snø, Landhandel, Anleggsbane, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Kolonialforretninger

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik]

Kontor, Office, Brakke, Fjord, Dampskip, Kaianlegg, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrikk, Knarrevik]

Kontor, Office, Fjord, Bolighus, Tak, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Kaianlegg, Lasteskip, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Boligområde ved A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Fjord, Bolighus, Inngangsparti, Tak, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fabrikkområdet til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1916]

Fjord, Kaianlegg, Fraktefartøy, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Fabrikkområdet ved A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Brakke, Bolighus, Valmtak, Rørgate, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fabrikkområdet til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Kaianlegg, Rørgate, Anleggsbane, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

Admiminstrasjonsbygget til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Kontor, Office, Inngangsparti, Vindu, Ark, Tak, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fabrikkområdet til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca 1918]

Kaianlegg, Lasteskip, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

Fra fabrikkhallen til A/S Den Norske Superfosfatfabrikk, Knarrevik ca. 1918

Arbeider, Fabrikkhall, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

Fra fabrikkhallen til A/S Den Norske Superfosfatfabrikk, Knarrevik ca. 1918

Arbeider, Fabrikkhall, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

Fra utskipningshavnen til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Arbeider, Kaianlegg, Tønne, Sekk, Lasteskip, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

Fra fabrikkområdet til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Kaianlegg, Tønne, Lasteskip, Anleggsbane, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

Utskipningshavnen til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Kaianlegg, Lasteskip, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

Fra utskipningskaien til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Kaianlegg, Kran, Lasteskip, Havnesilo, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

Fra utskipningskaien til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Kaianlegg, Oljefat, Kran, Lasteskip, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

Den Norske Superfosfatfabrikk, Knarrevik

Arbeider, Dampskip, Seilskip, Kaianlegg, Kran, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

Knarrevik pr. Bergen (Den Norske Superfosfatfabrik)

Kaianlegg, Lekter, Fraktefartøy, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik

Seilskip, Kaianlegg, Lekter, Fraktefartøy, Anleggsbane, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik

Fjord, Dampskip, Seilskip, Kaianlegg, Kran, Anleggsbane, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik

Robåt, Dampskip, Kaianlegg, Tønne, Lekter, Kran, Anleggsbane, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

Knarrevik

Kontor, Office, Kaianlegg, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

Knarrevik pr. Bergen (Den Norske Superfosfatfabriks arbeiderbolig)

Vei, Bolighus, Telefonstolpe, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabriks arbeiderboliger]

Bolighus, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Parti fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik]

Skorstein, Landhandel, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Kolonialforretninger

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik. Arbeiderboliger]

Brakke, Bolighus, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik. Den norske superfosfatfabrik]

Dampskip, Kaianlegg, Skorstein, Boligfelt, Havnesilo, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[A/S Knarrevik Boligselskap]

Portal, Bolighus, Balkong, Telefonstolpe, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Parti fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik. Bygging av anlegget.]

1916-10-21

Kaianlegg, Lekter, Stillas, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik. Bygging av fabrikken.]

1916-10-21

Arbeider, Stillas, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik, 1916]

1916-10-21

Bolighus, Mann, Tønne, Skur, Gjødningsstoffer, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik 1916]

Fjell, Bolighus, Vann, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

1916-10-21

Fjord, Mann, Kaianlegg, Stillas, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

1916-10-21

Fjord, Kaianlegg, Stillas, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Knarrevik. Parti fra havneområdet 1916]

1916-10-21

Mann, Kaianlegg, Lekter, Fraktefartøy, Stillas, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik, 1916]

1916-10-21

Bolighus, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Parti fra A/S Den Norske Suoerfosfatfabrik, Knarrevik]

1916-10-21

Arbeider, Kaianlegg, Skur, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik. Knarrevik 1916]

1916-10-21

Kaianlegg, Grunnmur, Industriutbygging, Anleggsbane, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik 1916]

1916-10-21

Kaianlegg, Lekter, Stillas, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

1916-10-21

Vei, Bolighus, Telefonstolpe, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Interiør fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik]

1916-10-21

Arbeider, Stillas, Fabrikkhall, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Fjord, Kaianlegg, Lekter, Fraktefartøy, Anleggsbane, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Vei, Fjord, Industriutbygging, Landhandel, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Kolonialforretninger

Atelier KK

[Interiør fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Fabrikkhall, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Bolighus, Industriutbygging, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk