Kraftproduksjon 12


G.E. Bonde

Fra Rörtransporten. Höyanger

1924-08-09

Trebro, Kraftproduksjon, Trallebane, Vannkraftutbygging, Rørgate

G.E. Bonde

Fra Rörgate. Höyanger

1924-08-09

Kraftproduksjon, Trallebane, Vannkraftutbygging, Rørgate

Ukjent

Parti fra Tyssedal, Hardanger

Postkort, Industriområde, Kraftproduksjon

Mittet & Co.

Odda. Hardanger - Norge.

Fabrikk, Postkort, Industriområde, Kraftproduksjon

Rjukan

Postkort, Kraftstasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Kraftproduksjon

K. Knudsen & Co.

[Osterøy. Herland. Herlandsfossen kraftverk til h.]

Bygninger, Oversiktsbilde, Overview, Kraftproduksjon

K. Knudsen & Co.

[Osterøy. Herland. Herlandsfossen kraftverk til h.]

Bygninger, Oversiktsbilde, Overview, Kraftproduksjon

K. Knudsen & Co.

Hardanger: Tyssedal

Postkort, Kraftstasjon, Fjord, Kraftproduksjon

K. Knudsen & Co.

Hardanger: Tyssedal

Postkort, Kraftstasjon, Fjord, Kraftproduksjon

K. Knudsen & Co.

Hardanger: Parti fra Tyssedal

Postkort, Kraftstasjon, Kraftproduksjon

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen. Kulkompagniet av 1871

1955-06-10

Flyfoto, Aerial photo, Fabrikk, Boligblokk, Oversiktsbilde, Overview, Kraftproduksjon, Kull

Ralph L. Wilson

Tur til Notodden og Rjukan 1927. Ledning ved Svælgfos kraftanlæg

Rør, Kraftproduksjon