Redskapsfabrikker 10


Atelier KK

[Løfteredskap til stubbebryter, Nyheims Redskapsfabrik]

Metallindustri, Redskapsfabrikker, Stubbebryter

Atelier KK

[Stubbebryter]

Byggeplass, Metallindustri, Redskapsfabrikker, Stubbebryter

Atelier KK

[Stubbebryter i arbeid på Festplassen]

Vann, Byggeplass, Metallindustri, Redskapsfabrikker, Stubbebryter

Atelier KK

[Harv]

Brostein, Metallindustri, Redskapsfabrikker, Harv

Atelier KK

[Gripedel på stubbebryter]

Metallindustri, Redskapsfabrikker, Stubbebryter

Atelier KK

[Gripedel på stubbebryter]

Metallindustri, Redskapsfabrikker, Stubbebryter

Atelier KK

[Gripedel på stubbebryter]

Metallindustri, Redskapsfabrikker, Stubbebryter

Atelier KK

[Stubbebryter]

Byggeplass, Metallindustri, Redskapsfabrikker, Stubbebryter

Atelier KK

[Stubbebryter i arbeid på Festplassen]

Vann, Byggeplass, Metallindustri, Redskapsfabrikker, Stubbebryter

Atelier KK

[Harv]

Brostein, Metallindustri, Redskapsfabrikker, Harv