Jydske lov 1

Samlinger knyttet til Jydske lov

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0089

Innbundet i samme bok. avskriftene: "Den Nordske Hirskraa eller Gaards-Rætt" og "Tordt Degens Forklaring offuer den Judske Lough..."

Lover, Juridisk litteratur, Danmark vedk., Jydske lov, Thor Degns forklaring over jydske lov m.m., Norske ”Gaards-Rætt”