Skysstasjoner 1


Lov indeholdende nærmere Bestemmelser angaaende Skydsvæsenet i Kongeriget Norge : Stockholm slot den 6te Juni 1816

1800-tallet, Lovgivning, Transport, Skysstasjoner, Skyss, Bestemmelser