Fiskeeksport 5


Edwood Christensen

Hesten eksporteres til Amerika

Fjording, Mann, Kaianlegg, Gutt, Trekasse, Lastebil, Heisekran, Tønne, Sekk, Amerikabåt, Pressefotografi, Fiskeeksport

Atelier KK

[Fiskeforhandler]

Interiør, Fisk, Trekasse, Laks, Fiskeeksport

Atelier KK

[Frakt av fiskekasser]

Fisker, Fiskebåt, Mann, Kaianlegg, Trekasse, Lastebil, Fiskeeksport

Atelier KK

[Fiskekasser lastes på bil]

By- og småsteder, Arbeider, Trekasse, Lastebil, Trehusbebyggelse by, Varebil, Smalgang, Fiskeeksport

Widerøe's Flyveselskap A/S

Martens, Johan C. & Co. A/S

1958-09-06

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tranproduksjon, Fiskeeksport