Vulkan 1


Gunnar Haaland

Jebel Marra, Western Darfur.

Landskap, Flyfoto, Feltarbeid, Arkeologi, Fargefotografi, Sosialantropologi, Forskning, Vulkan