Opposisjon 1


Christian Magnus Falsen

Autentisk liste på hodene for opposisjonen på Riksdagen i Flemboeia

1814-05-17

1800-tallet, Tale, Opposisjon