Brannvern 2


Dokument fra begynnelsen av 1700-tallet om “Die fünf öden Gründe”.

Ødegård, Brannvern, 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Eiendomsdokument, Grunnbrev, Bryggen, Hanseatene

Reignskab angaaende Den til Nye-Kirkens Sogn i Bergen fra London forskrevne Nye store Brand-Sprøite med tilbehør, bekostet av Meenigheden

1700-tallet, Bergen, Brann, Nykirken i Bergen, Regnskap, Brannsprøyte, Brannvern