Verktøy 78


Gustav Brosing

[Pisanis smie i Frimannssmug/ Nøstegaten 65 b]

Interiør, Interior, Verksted, Workshop, Smed, Verktøy, Hovslager, Smie

Gustav Brosing

[Smed og hovslager Pisani i arbeid, Frimannssmuget/ Nøstegaten 65b]

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Smau, Smed, Brostein, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing

Gustav Brosing

Smed og hovslager Pisani utenfor smien/verkstedet i Frimannssmug/Nøstegaten 65B

1957-06-26

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Smau, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing

Frimannsmug

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Smau, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Skysskar, vognmann, kusk

Gustav Brosing

Frimannsmug

Hest, Trehusbebyggelse by, Smau, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Skysskar, vognmann, kusk

Gustav Brosing

Laksevåg

Arbeider, Worker, Skipsbygging - verftsindustri, Sveiser, Sixpence, Verktøy

Gustav Brosing

BMV-Laksevåg, Per Schnell

Skip, Arbeider, Worker, Skipsbygging - verftsindustri, Sixpence, Verktøy

Ukjent

[Smed Håkon Andersens arbeidere og læregutter. Hesteskoing.]

Arbeider, Worker, Hest, Yrkesklær, Gruppe, Group, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Eksteriør

Svein Kvinge

Mann, Man, Verktøy, Gevær, Jeger, Turistfører

S.K.

Fraa Sunnhorlands Bygdemuseum, Stord

Museum, Tønne, Verktøy, Trekiste

Ukjent

[Smed Gunnar Flood på Nygård 1895, med svenner]

Arbeider, Worker, Mann, Man, Smed, Verktøy, Arbeidsklær, Slegge

Emanuel Nielsen

[Hilmers smeder i Elsero]

Arbeider, Worker, Mann, Man, Smed, Verktøy, Arbeidsklær, Slegge

Ralph L. Wilson

[Arbeide med rør]

Arbeider, Worker, Yrkesklær, Rør, Verktøy, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Arbeide med rør]

Arbeider, Worker, Yrkesklær, Rør, Verktøy, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Rørlegger i ferd med å smelte bly på plass i en muffeskjøt.]

Yrkesklær, Rør, Anleggsarbeider, Verktøy, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Eggeformete kloakkrør]

Arbeider, Worker, Yrkesklær, Mann, Man, Verktøy, Kloakkrør, Sementstøperi

Ralph L. Wilson

[Anleggsbrakke til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Brakker, Tønne, Verktøy, Bakplass, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

Skifting av vannledning. Blykoker i fronten av bildet.

Arbeider, Worker, Hest, Yrkesklær, Mann, Man, Smau, Verktøy, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Verksted for Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Arbeider, Worker, Yrkesklær, Mann, Man, Verksted, Workshop, Verktøy, Verkstedsmaskin, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Reparasjon av bekkalokk]

Arbeider, Worker, Yrkesklær, Mann, Man, Sveiser, Verksted, Workshop, Kumlokk, Verktøy, Sveising, Welding

Ralph L. Wilson

[Snekkerverksted for Bergens Vand- og Kloakvæsen, 1916]

Arbeider, Worker, Yrkesklær, Mann, Man, Verksted, Workshop, Verktøy, Snekker, Carpentry workshop, Snekkerverksted

Ralph L. Wilson

[Anleggsbrakke til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Brakker, Tønne, Verktøy, Bakplass, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Byggeplass, Building site, Anleggsarbeider, Brakker, Demning, Verktøy, Murearbeid, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Building site, Demning, Skur, Verktøy, Kran, Trallebane

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Building site, Demning, Verktøy, Kran, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Building site, Brakker, Demning, Verktøy, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Interiør, Interior, Kontor, Office, Bil, Car, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Auto mechanic, Bilmekaniker, Verksted, Workshop, Kanne, Lager, Verktøy, Skrivemaskin, Jeep, Mellomformat, Medium format, Bensinpumpe, FN, UN, UNEF, UNEF

Jørgen Grinde

[FN i Østerrike 1959]

Interiør, Interior, Food, Mat, Flyktning, Refugee, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Maskin, Machine, Verksted, Workshop, Verktøy, Mellomformat, Medium format, FN, UN, Dining room, Spisesal, UNHCR

Atelier KK

[Utstilling for Kongsberg Vaapenfabrik]

Sykkel, Verktøy, Gevær, Våpenfabrikk

Atelier KK

[Bergen kretsfengsel]

Fengsel, Krakk, Verktøy, Carpentry workshop, Snekkerverksted, Høvelbenk

Atelier KK

[Båndsag R. Lien Mek. Verksted]

Mekanisk verksted, Maskin, Machine, Verktøy, Industri og Håndverk, Sag

Atelier KK

[Verktøy]

Gjenstander, Verktøy

Atelier KK

[Verktøy]

Gjenstander, Verktøy

Atelier KK

[Interiør bedrift]

1937-11-02

Interiør, Interior, Kontor, Office, Arbeider, Worker, Mann, Man, Reparasjon, Verksted, Workshop, Verktøy, Skrivemaskin

Atelier KK

[Interiør bedrift]

1937-11-04

Interiør, Interior, Kontor, Office, Arbeider, Worker, Mann, Man, Reparasjon, Verksted, Workshop, Verktøy, Skrivemaskin

Atelier KK

[Verksted]

Arbeider, Worker, Maskin, Machine, Verksted, Workshop, Verktøy

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel, Skrustikke

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel