Verktøy 43


Gustav Brosing

[Pisanis smie i Frimannssmug/ Nøstegaten 65 b]

Interiør og innredning, Smed, Verktøy, Hovslager, Smie, Verksted

Gustav Brosing

[Smed og hovslager Pisani i arbeid, Frimannssmuget/ Nøstegaten 65b]

Hest, By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smed, Smug, Brostein, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing

Gustav Brosing

Smed og hovslager Pisani utenfor smien/verkstedet i Frimannssmug/Nøstegaten 65B

1957-06-26

Hest, By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smed, Smug, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing

Frimannsmug

Hest, By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smed, Smug, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Skysskar, vognmann, kusk

Gustav Brosing

Frimannsmug

Hest, Trehusbebyggelse by, Smed, Smug, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Skysskar, vognmann, kusk

Gustav Brosing

Laksevåg

Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Sixpence, Verktøy, Sveiser

Gustav Brosing

BMV-Laksevåg, Per Schnell

Skip, Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Sixpence, Verktøy

Ukjent

[Smed Håkon Andersens arbeidere og læregutter. Hesteskoing.]

Arbeider, Hest, Gruppe, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Eksteriør, Yrkesklær

Svein Kvinge

Mann, Verktøy, Gevær, Jeger, Turistfører

S.K.

Fraa Sunnhorlands Bygdemuseum, Stord

Museum, Tønne, Verktøy, Trekiste

Ukjent

[Smed Gunnar Flood på Nygård 1895, med svenner]

Arbeider, Mann, Smed, Verktøy, Arbeidsklær, Slegge

Emanuel Nielsen

[Hilmers smeder i Elsero]

Arbeider, Mann, Smed, Verktøy, Arbeidsklær, Slegge

Ralph L. Wilson

[Arbeide med rør]

Arbeider, Verktøy, Yrkesklær, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Arbeide med rør]

Arbeider, Verktøy, Yrkesklær, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Rørlegger i ferd med å smelte bly på plass i en muffeskjøt.]

Verktøy, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Eggeformete kloakkrør]

Arbeider, Mann, Verktøy, Yrkesklær, Kloakkrør, Sementstøperi

Ralph L. Wilson

[Anleggsbrakke til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Tønne, Verktøy, Brakker, Bakplass, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

Skifting av vannledning. Blykoker i fronten av bildet.

Arbeider, Hest, Mann, Smug, Verktøy, Yrkesklær, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Verksted for Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Arbeider, Mann, Verktøy, Verksted, Yrkesklær, Verkstedsmaskin, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Reparasjon av bekkalokk]

Arbeider, Mann, Kumlokk, Verktøy, Verksted, Yrkesklær, Sveiser, Sveising

Ralph L. Wilson

[Snekkerverksted for Bergens Vand- og Kloakvæsen, 1916]

Arbeider, Mann, Verktøy, Verksted, Snekker, Snekkerverksted, Yrkesklær

Ralph L. Wilson

[Anleggsbrakke til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Tønne, Verktøy, Brakker, Bakplass, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Demning, Byggeplass, Verktøy, Brakker, Anleggsarbeider, Murearbeid, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Demning, Byggeplass, Skur, Verktøy, Kran, Trallebane

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Demning, Byggeplass, Verktøy, Kran, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Demning, Byggeplass, Verktøy, Brakker, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Interiør og innredning, Kontor, Bil, Mann, Kanne, Lager, Verktøy, Verksted, Skrivemaskin, Jeep, Mellomformat, Bensinpumpe, FN, UNEF, Kontaktkopi, Bilmekaniker

Jørgen Grinde

[FN i Østerrike 1959]

Interiør og innredning, Mat, Flyktning, Mann, Verktøy, Verksted, Maskin, Mellomformat, FN, Kontaktkopi, Spisesal, UNHCR

Atelier KK

[Utstilling for Kongsberg Vaapenfabrik]

Sykkel, Verktøy, Gevær, Våpenfabrikk

Atelier KK

[Bergen kretsfengsel]

Fengsel, Krakk, Verktøy, Snekkerverksted, Høvelbenk

Atelier KK

[Båndsag R. Lien Mek. Verksted]

Mekanisk verksted, Verktøy, Industri og Håndverk, Sag, Maskin

Atelier KK

[Verktøy]

Gjenstander, Verktøy

Atelier KK

[Verktøy]

Gjenstander, Verktøy

Atelier KK

[Interiør bedrift]

1937-11-02

Interiør og innredning, Kontor, Arbeider, Mann, Reparasjon, Verktøy, Verksted, Skrivemaskin

Atelier KK

[Interiør bedrift]

1937-11-04

Interiør og innredning, Kontor, Arbeider, Mann, Reparasjon, Verktøy, Verksted, Skrivemaskin

Atelier KK

[Brannslukningsutstyr]

Øks, Stige, Verktøy, Brannslange, Brannslukkingsapparat

Atelier KK

[Brannslukningsutstyr]

Brann, Øks, Stige, Verktøy, Brannslange, Brannslukkingsapparat

Norvin Reklamefoto

Elektromagasinet A/S

Interiør og innredning, Reklamefoto, Mann, Verktøy, Verksted, Radio, Elektrisk forretning, TV

Norvin Reklamefoto

Finckelsen

1958-05-12

Bord, Mann, Verktøy, Urmaker

Rolf Norvin

[Beredskapsrom]

Øks, Verktøy, Brannslange, Det Sivile Luftvern

Ralph L. Wilson

Anders Pedersen Halhjem med ferdiglaget tønne.

Bødker, Tønne, Verktøy, Arbeidsklær, Tønneband

Ralph L. Wilson

Klypen til jordbor

Arbeider, Sixpence, Verktøy, Arbeidsklær, Bor

Ralph L. Wilson

Klypen til jordbor

Arbeider, Verktøy, Arbeidsklær