Verktøy 83


Gustav Brosing

[Pisanis smie i Frimannssmug/ Nøstegaten 65 b]

Interiør, Verksted, Smed, Verktøy, Hovslager, Smie

Gustav Brosing

[Smed og hovslager Pisani i arbeid, Frimannssmuget/ Nøstegaten 65b]

By- og småsteder, Hest, Trehusbebyggelse by, Smau, Smed, Brostein, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing

Gustav Brosing

Smed og hovslager Pisani utenfor smien/verkstedet i Frimannssmug/Nøstegaten 65B

1957-06-26

By- og småsteder, Hest, Trehusbebyggelse by, Smau, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing

Frimannsmug

By- og småsteder, Hest, Trehusbebyggelse by, Smau, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Skysskar, vognmann, kusk

Gustav Brosing

Frimannsmug

Hest, Trehusbebyggelse by, Smau, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Skysskar, vognmann, kusk

Gustav Brosing

Laksevåg

Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Sveiser, Sixpence, Verktøy

Gustav Brosing

BMV-Laksevåg, Per Schnell

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Sixpence, Verktøy

Ukjent

[Smed Håkon Andersens arbeidere og læregutter. Hesteskoing.]

Arbeider, Hest, Yrkesklær, Gruppe, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Eksteriør

Svein Kvinge

Gevær, Mann, Verktøy, Jeger, Turistfører

S.K.

Fraa Sunnhorlands Bygdemuseum, Stord

Museum, Tønne, Verktøy, Trekiste

Ukjent

[Smed Gunnar Flood på Nygård 1895, med svenner]

Arbeider, Mann, Arbeidsklær, Smed, Verktøy, Slegge

Emanuel Nielsen

[Hilmers smeder i Elsero]

Arbeider, Mann, Arbeidsklær, Smed, Verktøy, Slegge

Ralph L. Wilson

[Arbeide med rør]

Arbeider, Yrkesklær, Rør, Verktøy, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Arbeide med rør]

Arbeider, Yrkesklær, Rør, Verktøy, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Rørlegger i ferd med å smelte bly på plass i en muffeskjøt.]

Yrkesklær, Rør, Anleggsarbeider, Verktøy, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Eggeformete kloakkrør]

Arbeider, Yrkesklær, Mann, Verktøy, Kloakkrør, Sementstøperi

Ralph L. Wilson

[Anleggsbrakke til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Brakke, Tønne, Verktøy, Bakplass, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

Skifting av vannledning. Blykoker i fronten av bildet.

Arbeider, Hest, Yrkesklær, Mann, Smau, Verktøy, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Verksted for Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Arbeider, Yrkesklær, Mann, Verksted, Verktøy, Verkstedsmaskin, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Reparasjon av bekkalokk]

Arbeider, Yrkesklær, Mann, Sveiser, Verksted, Kumlokk, Verktøy, Sveising

Ralph L. Wilson

[Snekkerverksted for Bergens Vand- og Kloakvæsen, 1916]

Arbeider, Yrkesklær, Mann, Verksted, Verktøy, Snekker, Snekkerverksted

Ralph L. Wilson

[Anleggsbrakke til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Brakke, Tønne, Verktøy, Bakplass, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Brakke, Byggeplass, Anleggsarbeider, Demning, Verktøy, Murearbeid, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Demning, Skur, Verktøy, Kran, Trallebane

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Demning, Verktøy, Kran, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Brakke, Byggeplass, Demning, Verktøy, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

Edwood på Thunes klisjeanstalt

Mann, Verktøy, Trykkeri, Lagerfrakk, Klisje

Fridtjof Eeg

[Soria Moria hytten]

Fjell, Gruppeportrett, Mannsportrett, Mann, Hytte, Verktøy, Pipe

Fridtjof Eeg

[Soria Moria hytten]

Fjell, Gruppeportrett, Mannsportrett, Mann, Hytte, Verktøy, Tak

Fridtjof Eeg

[Menn utfor Soria Moria hytten]

Fjell, Gruppeportrett, Mann, Verktøy, Snekker

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Interiør, Kontor, Office, Bil, Car, Mann, Kontaktkopi, Auto mechanic, Bilmekaniker, Verksted, Kanne, Lager, Verktøy, Skrivemaskin, Jeep, Mellomformat, Bensinpumpe, FN, UNEF

Jørgen Grinde

[FN i Østerrike 1959]

Interiør, Mat, Flyktning, Mann, Kontaktkopi, Maskin, Verksted, Verktøy, Spisesal, Mellomformat, FN, UNHCR

Atelier KK

[Utstilling for Kongsberg Vaapenfabrik]

Gevær, Sykkel, Verktøy, Våpenfabrikk

Atelier KK

[Bergen kretsfengsel]

Fengsel, Krakk, Verktøy, Snekkerverksted, Høvelbenk

Atelier KK

[Båndsag R. Lien Mek. Verksted]

Mekanisk verksted, Industri og Håndverk, Maskin, Verktøy, Sag

Atelier KK

[Verktøy]

Gjenstander, Verktøy

Atelier KK

[Verktøy]

Gjenstander, Verktøy

Atelier KK

[Interiør bedrift]

1937-11-02

Interiør, Kontor, Office, Arbeider, Mann, Reparasjon, Verksted, Verktøy, Skrivemaskin

Atelier KK

[Interiør bedrift]

1937-11-04

Interiør, Kontor, Office, Arbeider, Mann, Reparasjon, Verksted, Verktøy, Skrivemaskin

Atelier KK

[Verksted]

Arbeider, Maskin, Verksted, Verktøy

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel, Skrustikke

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel

Atelier KK

[Wallendahl]

1926-04-13

Reklamefoto, Verktøy, Jernvarehandel