Antikvariske opptegnelser 308


Lorentz Diderich Klüwer

Antiqvariske Iagtagelser paa en Reise gjennem Dele af det norden- og søndemfjeldske Norge i Aaret 1823.

Kristendom, Kirke, Gravstein, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger, Kirkevindu, Kors, Drikkehorn

Lorentz Diderich Klüwer

Særtrykk av Vestfold-Minne 1967, "Antikvariske Iagtagelser" 1823 av L.D. Klüwer.

Gravplasser, Kirke, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Gård, Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger

Jacob Neumann; Lorentz Diderich Klüwer

Antiqvariske Iagtagelser paa en Reise gjennem Dele af det norden- og søndemfjeldske Norge i Aaret 1823.

Norge, Gravplasser, Kirke, Antikvariske opptegnelser, Antikvariske tegninger

Brev

1846-03-20

1800-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Skodje

Brev

1847-04-07

1800-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Skodje

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Brev

1848-01-13

1800-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Skodje

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Historisk-antiqvariske Optegnelser i Watne Sogn. 1886.

1800-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Watne

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Historisk-antiqvariske Optegnelser i Ørskoug Herred. 1882.

1800-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Ørskog

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Historiske Optegnelser I og II.

1800-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Historiske Optegnelser I og II.

1800-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Harhamsøen og Voldseth. Historiske optegnelser herom

Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Opløbet i Borgunds Sogn 1816.

Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Opløbet i Borgunds sogn 1816

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Gamle Brever oversatte av P. Fylling.

Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Diplomer, Møre og Romsdal

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Gamle Brever oversatte av P. Fylling.

Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Diplomer, Møre og Romsdal

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Gamle Brever oversatte av P. Fylling.

1707-11-02

Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Diplomer, Møre og Romsdal

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Gamle Brever oversatte av P. Fylling.

1689-09-24

Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Diplomer, Møre og Romsdal

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Tale 17 Mai 1884 av Peder Fylling

Historie, Tale, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, 17. mai

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Peder Fyllings Selvbiografi.

1800-tallet, Historie, Selvbiografier, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Lyder Christian Sagen; Wilhelm Frimann Koren Christie

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1846-03-20

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Lyder Christian Sagen; Wilhelm Frimann Koren Christie; Jens Møller

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1846-05-30

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1847-07-01

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1848-01-26

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1848-04-19

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1848-09-04

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

D. Knudsen

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1847-12-31

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Niels Larsen

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1849-05-10

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1849-03-28

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1849-06-12

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Niels Larsen

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1849-09-13

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Hans Arnet

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1850-05-18

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Carl Esaias Rønneberg

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1851-02-13

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1851-02-09

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Peter Eidsvigskov; Peter Arnet

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1854-07-28

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1855-04-01

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1855-06-08

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Hans H.T. Zernichow

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1856-11-13

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Helge Wæringsaasen

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1857-01-11

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Nicolaysen

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1863-10-17

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1863-12-06

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1864-02-09

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1864-01-07

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1864-01-04

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1864-01-10

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Nicolaysen

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1864-03-28

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1864-06-12

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1864-07-18

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Nicolaysen

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1864-09-23

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1864-10-03

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Nicolaysen

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1864-11-19

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Nicolaysen

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1864-12-14

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal