Gjødselskuffe 2


Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Hest, Gård, Slede, Mann, Tun, Åkerbruk, Trekjørel, Jerngryte, Gjødselskuffe

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Hest, Gård, Slede, Mann, Åkerbruk, Gjødselskuffe